Algemene Voorwaarden

Praktijkdiensten is een handelsnaam van Clubdiensten B.V.. Praktijkdiensten heeft daarom geen eigen algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden van Clubdiensten B.V. en Praktijkdiensten vindt u op de website van Clubdiensten B.V..